Bondegårdens hverdag er skabt ud fra rytme.

Bondegårdens hverdag er skabt ud fra rytme.

Rytme er også det bærende element i alle livs processer. Mennesket trives godt i rytme, og især barnet kan finde stor ro og tryghed i en tilbagevendende rytme.

Derfor er hverdagen bygget op omkring dagsrytme, uge rytme og årsrytme. Vi er så heldige at kunne følge årets rytme lige uden for døren. Træerne forandres næsten dagligt, i urtehaven følger vi grønsagerne fra frø til plante. Vi fodrer hver dag vores dyr, og alt efter årstiden giver de os noget tilbage også i form af noget spiseligt.

Dagsrytme.

Ugerytme.

Alt efter årstid:

  • Hver dag mellem 7 – 8.30 laves der krea som er årstidsbestemt.
  • Hver dag mellem kl. 9.00 – 10.30 og igen kl. 12.00 – 14.00 er der forskellige gøremål der skal gøres. Evt. praktisk havearbejde: Der sås, plantes, luges, høstes, græsset slås, blade rives sammen, sne ryddes, brænde saves.
  • Dyrene fodres og samles æg. Ved behov muges der ud og gives nyt halm.
  • Forår, sommer og efterår er vi mest udenfor, hvor vi forarbejder jorden, planter og sår.
  • En gang om ugen laver vi bål gerne med bålmad.
  • Mindst en dag om ugen tager vi på tur udenfor matriklen, øver at gå vej vejen eller besøger andre matrikler.

Årsrytme.

Årets fester og traditioner er en anden måde at følge årets gang, måske nok en mere håndgribelig måde for børn.

Hvis du ønsker at læse mere, om hvordan vi forbereder og fejrer disse års traditioner, kan du finde yderligere oplysninger i tillægget her:

Aktiviteterne og forberedelserne er altid tilpasset vores børnegruppe, så alle får mest muligt ud af oplevelsen og at det er spændende at deltage.

Aktiviteterne og forberedelserne er altid tilpasset vores børnegruppe, så alle får mest muligt ud af oplevelsen og at det er spændende at deltage.