Hvad er den pædagogiske læreplan

Den 1. august 2004 trådte en lov i kraft, som gjorde det obligatorisk for alle daginstitutioner at udarbejde en pædagogisk læreplan. Loven hedder “Lov om pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn”, og hele lovteksten kan læses på Retsinformation.dk

Den pædagogiske læreplan for Melissas Bondegård er derfor en beskrivelse af institutionens arbejde med børns læring. I modsætning til folkeskolens læreplaner indeholder daginstitutionernes læreplaner ikke krav til, hvad det enkelte barn skal kunne på bestemte alderstrin. Det er ikke børnenes færdigheder, der skal måles og dokumenteres, men institutionens arbejde med læring.

I den pædagogiske læreplan opstilles en række mål for, hvilke kompetencer og erfaringer, barnet skal have mulighed for at tilegne sig i løbet af sin tid i Melissas Bondegård. Desuden beskriver læreplanen, hvordan vi i praksis vil arbejde for at nå disse mål. Formålet med at arbejde målrettet med læring i Melissas Bondegård er bl.a. at skabe en glidende overgang fra daginstitution til skole.

Desuden er indførelsen af læreplaner et forsøg på at udligne den sociale arv, så alle børn sikres lige gode vilkår ved skolestarten, uanset om de modtager den fornødne støtte fra familien eller ej.

Du kan læse Den Pædagogisk Læreplan for Melissas Bondegård nedenfor: