bondegårdens lille samfund

Bondegården er et lille integreret sted, hvor der er plads til 55 børn i alderen 0 – 6 år.

Denne form for institution gør at vi i vores pædagogiske arbejde har muligheden for at fokusere på barnets udvikling i en lang årerække og dermed styrke barnets kompetenceudvikling.

Vi ønsker med vores pædagogiske arbejde, at skabe det bedst mulige alternativ til barnets eget hjem.

Det er vores mål, at vejlede og guide det enkelte barn, så det i harmoni med sig selv kan være fri i gruppen. Dette arbejde begynder den dag, barnet og dets familie starter i bondegården.

Vi stræber derfor efter, at gøre overgangen fra livet i hjemmet til livet på bondegården, så blid som mulig. Især det lille barn der starter i småbørnsgruppen, kommer med sin egen døgnrytme, og den forsøger vi at imødekomme. Langsomt når barnet har vænnet sig til os, tilpasses barnets rytme gradvist bondegårdens.

At starte i institution kan tit være en stor omvæltning for både barnet men også nogle gange for forældrene. Derfor ligger vi stor vægt på en god forældrekontakt for at styrke bevidstheden om barnet.

Vores hverdag i bondegården vil blive som et lille samfund der skal, ”køre rundt” store som små er med til at fodre, arbejde i haven, lave mad og lege på tværs af alder og køn.

I bondegården er der plads til alle. De voksne viser vejen hvor der læres om ansvar, hjælpsomhed, respekt og hensyn. Vi har en fælles samhørighed og et fælleskab hvor der er godt at være.

At være lille

Der værnes om de små i gruppen, så de i trygge og tætte rammer kan få lov at være små, og få lov at lege og få lov at udvikle sig i eget tempo. At skabe tætte relationer til voksne der alle giver tryghed, omsorg og nærvær til den enkelte. Der er masser af tid og plads til at forundres og stille spørgsmål og lytte til svar.

De mindre børn har stor gavn af de større, børnene lærer af hinanden blandt andet lege, etik, empati og der drages også omsorg af de større børn.

At være stor

Det er godt at være barn i Melissas Bondegård der gives små og store opgaver og forskellige ansvarsområder at efter alder. Vi giver barnet al den anerkendelse, omsorg og ømhed, respekt og inspiration som de har brug for, med henblik på at understøtte deres udvikling og deres individuelle trivsel.

At være førskole

Barnet har været i børnehave en lang årerække og trænger til nye og flere udfordringer. Dette betyder også at vi her i bondegården er meget opmærksom på at motivere og engager barnet på alle alderstrin men især førskolebørnene får flere rettigheder og flere små selvstændige opgaver. (Er du interesseret i at vide hvilke rettigheder og opgaver se da pdf om pædagogikken) Her.

Det er forældrenes valg og opgave at finde og indskrive barnet i en skole.

Her skal man være opmærksom på at skolerne i området har forskellige indskolingsmetoder. Vi er meget opmærksomme på at overgangen fra bondegården til skole kan være svær for nogle børn, derfor vil vi i tæt samarbejde med forældrene, så overgangen kan blive så tryg for barnet som muligt.