Vedtægter for privatinstitutionen Melissas Bondegård

Vedtægter for privatinstitutionen Melissas Bondegård

Den nedskrevne vedtægt fastsætter formål, spilleregler og beslutningskompetencer i institutionen. Vedtægten skal respekteres af institutionsorganerne, indtil den ændres eller foreningsmedlemmerne er enige om at dispensere fra den.

Læs vedtægterne her.